Prijava

Molimo da ispunite priložene obrasce i pošaljete ih mailom na jedrenje@marina-kastela.hr.

Obrasce ćete potpisati na samoj regati, prilikom potvrde prijave.

Uz prijavu je na regatu OBAVEZNO donijeti i potpisanu izjavu o upoznatosti s mjerama zaštite od zaraze COVID-19 te privolu o korištenju podataka.

 

Prijavnica flotno

Prijavnica ekipno

Izjava i Privola