Mirno more 2015

15.10.2015

Mirno more Marina Kaštela 2015. godine uključivala je posadu dijabetičara, djece iz Doma za djecu Miljenko i Dobrila, korisnika Centra za rehabilitaciju Mir, korisnika Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići i Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin iz Fojnice (BiH).
Ove smo godine u Marini Kaštela otkrili i spomen-ploču Tomi Buzovu, Kaštelaninu koji se pobunio protiv ubijanja civila u ratu 1993.