Spasilački brod Iuventa zimuje u našoj Marini Kaštela

08.12.2016

Nedavno je u Marinu Kaštela pristao brod Iuventa, s posadom volontera udruge Jugend Rettet. Na tom brodu, volonteri iz svih dijelova svijeta plovili su Mediteranom kako bi mogli pružiti pomoć ljudima u opasnosti na moru. Od kraja srpnja 2016., kada je njihova misija počela, spasili su preko 6000 ljudi koji su se, u potrazi za boljim životom u Europi, našli u životnoj opasnosti u teškim uvjetima na  pučini. Na svome brodu pružili su im osnovnu pomoć: hranu, vodu i medicinsku pomoć, te ih prevezli na sigurna mjesta.

Za hladnijih mjeseci, njihov će brod biti usidren u Marini Kaštela koja je odlučila podržati njihovu humanu borbu ponudivši im besplatan vez i brigu oko broda preko zime kada će cijela posada volontera otići kućama na odmor. Za to će se vrijeme brod obnoviti i pripremiti za nove spasilačke misije, u koje ekipa volontera kreće ponovno već u ožujku 2017.

Hvala ovim dragim ljudima koji su se tako nesebično posvetili pomoći ljudima u potrebi, svi iz veslačkog kluba želimo im puno uspjeha u misijama i nadamo se vremenima kada takva pomoć neće više biti ni potrebna.